HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Конфекционирање и штанцање

   Технолошкиот процес на нанесување na златна фолија и втиснување


board

 

Технолошкиот процес на злато печат (позлата)


hotfoil

 

 

 

 

 

 

 

По барање на купувачот врз печатените и лакирани табаци може да се нанеси сребрeна или златна фолија или било кој друг филм во боја со метален ефект на машините за термичко печатење .
Оваа технологија овозможува производот (кутијаta) да добие нова вредност во однос на специјалните ефекти и разновидноста спрема другите производи.

 

Машина за втиснување на злато фолија:

CAVOMIT HEIDELBERG HOT FOIL STAMPING SYSTEM

Max.формат 57 x 77 cm.

 

 

Технолошкиот процес на штанцање и рељефирање


Embossing

 

 

 

 

Штанцањето е процес на изразување на картонот или кашираната валовита лепенка со специјални алатки ( штанци ) на машини за штанцање. На истите машини можно е да се направи и втиснување (рељефирање) на картонот кон внатре или надвор како кутијата би добила визуелно една нова додатна вредност што ја прави поразлична од другите.

Машини за штанцање,рељефирање,нанесување на златна фолија како и топло ладно пластифицирање се:

 

 

 

SP-102 

BOBST SP 104-E

Max.формат 104 x 74 cm.

Mин.формат 40 x 35 cm.

............... SP104ER 

BOBST SP 102-E

Max.формат 102 x 72 cm.

Mин.формат 40 x 35 cm.

BOBST SP 1420-E

Max.формат 142 x 102 cm.

Mин.формат 70 x 50 cm.

BOBST SP 1420-ER

Max.формат 142 x 102 cm.

Mин.формат 70 x 50 cm.

ECOSYSTEM 72

Machine for automatic hot plastification.

 
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!