Slide One
Slide One
Slide Three

paketim të laminuar

Slide Three
Slide Three - copy

Shtypi ofset

Slide Three - copy
previous arrow
next arrow

Për Ne

          Si një nga shtypshkronjat kryesore në rajon mund të levdohemi me numër të madh të klientëve të cilët marin rolin kryesor në treget botërore si nga joni ashtu nga treget e huaja.
          Starti jonë është krijimi i materijaleve promovuese inovative, të angazhuara dhe shtyp efektiv i cili krijon ndikim të fortë dhe rezultate për klientët tonë. Në bazë të principeve të ortakrisë, përgjegjësisë, inovimit, jashtshquartrisë dhe mirmbajtjes, qëllimi jonë është të shtojmë vlera te e gjith ajo që e bëjmë dhe të shtojmë rezulate të shquara për klientët tonë .

Prodhim

Galerija

Në biznesin më se 40 vjetë, përfitojmë reputacion të lartë dhe portfoli të gjerë të klintëve që janë të kënaqur. Në zonën e ambalazhit të shtypur më tepër shfaqen kërkesat për përpunim grafik dhe shtyp me cilësi.

Te to është edhe e adaptuar pajisja makinerike në ,,Fustellarko Borec,, ashtu që cilësit e ambalazhit nga kartoni mund ti kënaqin edhe porositësit më tepër që zgjedhin cilëcinë.

Përveç mundësive të pakufizuara praktike për adaptimin e formave dhe dimenzioneve të ambalazheve të shtypura, porositësit mund ti marin materijalet dhe varijantet të prodhimeve, të cilat janë në pajtim me mënyrën bashkëkohore të shitjes dhe ofertën të kulturuar të sendeve dhe mallrave për harxhimin e gjerë.

Fusterelko Borec

Kompani me cilësi të shkëlqyer

Në programin e pasur të ambalazheve të shtypura më së tepërmi prodhime ka për konditori, kimi, prodhime duhani, ushqimore, farmaceutike.

Ambalazhi i shtypur i kartonit është me dizejn bashkëkohor dhe i përshtatshëm për paketim
me dorë dhe me makinë. Duke pasur parasysh mënyrat për bashkim pjesësh dhe mbyllje, i përpunojmë të gjitha llojet e bashkimit të pjesëve, kartonet të komplikuar dhe shtesa tjera.

Farmacia

Кonfeksione

Industria e duhanit

Industria kimike

Pije alkoolike

Industria ushqimore

Klientët

Email: sale@fustelarko.com.mk

Tel: +389 (47) 239 200
Mob: +389 (70) 207 138
Adresa: ul. Bursa br.65, Manastir