Fustelarko

Ambalazhë transporti

Paketimi transportues është i dizejnuar ti mbrojë prodhimet që janë në tranzit, posaçërisht
prodhimet që dorzohen me kamion ose tren. Megjithse, sinxhiri i furnizimit shpeshherë kyçën
edhe mënyra të tjera të transportit. Prandaj, paketimi transportues duhet të jetë dizejnuar edhe për kushte lokale dhe kushte për eksport, nëse malli dorzohet nga një në shtet tjetër. Thirnani që të shikojmë çfar mund të bëjmë për ju.

Fustelarko

Email: sale@fustelarko.com.mk

Tel: +389 (47) 239 200
Mob: +389 (70) 207 138​
Adresa: ul. Bursa br.65 Manastir