FUSTELARKO BOREC

Kompanija Jonë

Shërbime
Të kompanisë tonë

Zhvillim dhe dizejn i kutisë

Planifikim dhe pregatitje

Ofset shtupi

Konfekcionimi dhe shtypi

Dorëzimi

Email: sale@fustelarko.com.mk

Tel: +389 (47) 239 200
Mob: +389 (70) 207 138
Adresa: ul.Bursa br.65 Manastir