Fustelarko Borec

Raporti financiar i rishikuar
Materialet e Kuvendit
Thirrje publike për kuvend
Fuqia e avokatit

Artikuj të rinj në rendin e ditës
Thirrje publike
Pasqyrat financiare të audituara për vitin 2013
Materialet e Kuvendit
Fuqia e avokatit

Sende të reja në ftesën e përditshme për Jubileun 21.05.2016
Materiale Kuvendi 21.05.2016
Raporti i auditimit 15

Thirrje publike për asamblenë 2017
Takimi i materialeve 06.05.2017
Raporti i auditimit – Fustelarko 2016

Thirrje publike për asamblenë 2018
Materialet e Kuvendit 29.05.2018
Raporti i auditimit – Fustelarco 2017
Fuqia e Prokurorit Thirrje

Publike për asamblenë 2019
Takimi i materialeve 11.05.2019
Raporti i auditimit – Fustelarco 2018
Fuqia e avokatit

Email: sale@fustelarko.com.mk

Tel: +389 (47) 239 200
Mob: +389 (70) 207 138
Adresa: ul.Bursa br.65 Bitola